1.3.11 - Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten

Werkvolume inzake de hypothecaire formaliteiten
Verrichtingen 2013 2014 2015
Overschrijvingen 293.590 308.361 301.356
Inschrijvingen 193.947 203.822 231.209
Randvermeldingen 141.617 125.360 147.590
Totaal hypothecaire formaliteiten 629.154 637.543 680.155
Aanvragen om inlichtingen 659.886 673.261 731.088
Totaal 1.289.040 1.310.804 1.411.243

Deze tabel slaat op de statistieken van de onroerende hypotheken.

Wat de scheepshypotheken betreft, heeft de Administratie 42 binnenschepen en 15 zeeschepen, waarvan 2 in het rompbevrachtingsregister, geregistreerd.

De herfinanciering van hypothecaire kredieten en de hervorming van de woonbonus vanaf 2015 in het Vlaams Gewest zijn verantwoordelijk voor de stijging van het aantal inschrijvingen, randvermeldingen en de aanvragen om inlichtingen.