1.3.15 - Diverse statistieken inzake registratie en successie

Diverse statistieken inzake registratie en successie
  2013 2014 2015
Aanvragen tot teruggave - registratie 22.558 18.628 5.984
Aanvragen tot teruggave - successie - 1.722 1.037
Aantal overlijdens 111.501 107.361 112.914
eSUCC CONSULT 128.553 158.413 175.602

Het aantal vragen tot teruggave van registratierecht is in 2015 gedaald met 12.644 eenheden, hetzij -67,88 %. De aanvragen tot teruggaven van successierecht dalen met 685 eenheden, hetzij -39,77 %. De "Vlaamse Belastingdienst" heeft namelijk de dienst van de belasting overgenomen op 01/01/2015. De aanvragen tot teruggave voor de geregionaliseerde Vlaamse registratie- en successierechten moeten dus niet meer ingediend worden bij de FOD Financiën.

Het aantal consultaties eSUCC CONSULT steeg in 2015 nog eens met 17.189 eenheden.

Definities
eSUCC CONSULT

Het personeel belast met de inning van de personenbelasting en de rekenplichtigen van de liggende gelden van de Thesaurie gebruikt de module "eSUCC CONSULT" om de duizenden teruggaven ten voordele van erfgenamen van een overleden belastingplichtige in goede banen te leiden.

Aantal overlijdens

Aantal overleden personen opgenomen in het referentiejaar in de toepassing eSUCC.