1.3.17 - Evolutie van de prijsindex van woningen voor het vierde kwartaal 2015

Evolutie van de prijsindex van woningen voor het vierde kwartaal 2015
Type goederen 2013 2014 2015
Appartementen 2,10 2,10 -
Villa's + huizen met 2 of 3 gevels 2,12 2,14 -

De index maakt het mogelijk om de prijsevolutie van de huizen en de appartementen te berekenen. De AAPD heeft het eerste kwartaal 2003 als referentieperiode gekozen omdat zij vanaf dan beschikt over volledige elektronische gegevens voor die berekeningen.

Voor 2015 konden de indexen niet worden berekend: het mathematisch model van de AAPD is gebaseerd op de output van de toepassing Cadnet/Loco die in de loop van 2015 werd vervangen door STIPAD. De verkopen waarvan de gegevens beschikbaar waren, zijn onvoldoende om een index te berekenen voor het gehele jaar.