1.3.2 - Aantal eigenaars

Aantal eigenaars
  2013 2014 2015
Aantal eigenaars 7.362.204 7.459.893 5.909.561

Op basis van het cijfer 2015 lijkt het alsof het aantal eigenaars gedaald is. De verklaring voor de daling moet echter gezocht worden in een andere berekeningswijze. Tot en met 2014 werden eigenaars die percelen bezaten in verschillende gemeenten meerdere keren geteld. Vanaf 2015 wordt iedereen die eigenaar is maar één keer geteld.