1.3.24 - Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goederen

Aantal akten verleden door de aankoopcomités van onroerende goereren
Akten 2015
Vervreemdingen 97
Minnelijke verwervingen 92
Andere 181
Totaal 370
Definities

Aantal vervreemdingen = totaal aantal akten verkoop + vestiging zakelijk rechten.

Aantal minnelijke verwervingen = totaal aantal akten aankoop, aankoop onder voorbehoud, minnelijke onteigening, minnelijke onteigening onder voorbehoud van goedkeuring, gratis afstanden, ruil.

Andere = neerleggingsakten, volmachten, kwijtingen, handlichtingen...