1.3.25 - Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen

Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door de aankoopcomités van onroerende goederen
Procedures 2015
Hangende onteigeningsprocedure op 1 januari 51
Nieuwe onteigeningsprocedures 8
Beëindigde procedures 0
Hangende onteigeningsprocedures op 31 december 59