1.3.26 - Aantal erfloze nalatenschappen

Aantal erfloze nalatenschappen
  2012 2013 2014 2015
Erfloze nalatenschappen behouden door de Staat 82 177 - 102
Erfloze nalatenschappen teruggegeven aan erfgenamen 8 8 - 10

Als de Staat er belang bij heeft, kan een erfloze nalatenschap worden opgevorderd. De Staat betaalt de successierechten zoals elke andere erfgenaam. Die rechten worden daarna overgemaakt aan de gewesten. Als er nog geen verjaring (30 jaar) is, kunnen de erfgenamen die zich later bekendmaken, op hun beurt de nalatenschap terugvorderen, ook als de Staat ze definitief in bezit heeft genomen.

Het referentiejaar is het jaar van het openvallen van de nalatenschappen.