1.3.27 - Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)

Producten van erfloze nalatenschappen (in euro)
  2013 2014 2015
Netto-actief 19.706.595 - 16.669.300
Betaalde rechten aan de gewesten 5.720.804 - 1.554.388

Het netto-actief van de nalatenschappen kan schommelen als de administratie bijkomende activa of passiva ontdekt na de eerste neerlegging van de aangifte van nalatenschap.