1.3.6 - Aantal bezwaarschriften tegen het kadastrale inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen het kadastraal inkomen als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen
Rubriek 2013 2014 2015
Betekend KI 198.058 201.559 79.2541
Bezwaarschriften tegen het KI 3.692 4.012 3.792
Behandelde bezwaarschriften 3.911 4.379 3.825
Arbitrages 13 1 0

1 Tot eind april 2015