1.3.7 - Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

Aantal bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal inkomen
Rubriek 2013 2014 2015
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 10.713 9.511 8.472
Nieuwe bezwaarschriften 17.189 17.865 19.649
Uitgebrachte adviezen 18.391 18.995 16.509
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 9.511 8.472 11.632