1.3.8 - Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastrale inkomen en de onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastrale inkomen

Aantal andere bezwaren dan tegen het kadastraal inkomen en de
onroerende voorheffing als gevolg van de kennisgeving van het kadastraal
inkomen
Rubriek 2013 2014 2015
Bezwaarschriften in behandeling op 1 januari 2.322 1.974 1.848
Nieuwe bezwaarschriften 12.648 13.501 12.326
Uitgebrachte adviezen 12.996 13.648 10.804
Bezwaarschriften in behandeling op 31 december 1.974 1.848 3.375

De andere bezwaarschriften dan die tegen het betekend kadastraal inkomen en
de onroerende voorheffing, zijn bezwaarschriften ingediend door de
administratie Opmetingen & Waarderingen zelf (de directie of de controle).
Het gaat hoofdzakelijk om bezwaarschriften over mutatiefouten, het bedrag van
het definitief kadastraal inkomen of de economische vrijstelling van een
goed.