1.3.9 - Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2015

Activiteiten inzake de hypothecaire formaliteiten in 2015
Gewest Gescande documenten Gedigitaliseerde documenten Gerealiseerde transacties
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7.148 45.458 56.299
Vlaams Gewest 41.600 346.808 439.895
Waals Gewest 24.604 188.629 245.487
Totaal 73.352 580.895 741.681

Om aan iedereen ter kennis te worden gebracht (tegenstelbaar te zijn aan derden) vereisen bepaalde akten een speciale openbaarmaking: de hypothecaire openbaarmaking. Die kan drie vormen aannemen:

  1. de overschrijving, meer bepaald de integrale fotokopie van de akte in de hypothecaire registers, zoals bijvoorbeeld de verkoopakte van een onroerend goed
  2. de inschrijving, of anders gezegd de fotokopie van een uittreksel van de akte zoals het borderel van een hypothecaire inschrijving
  3. de kantmelding: bijkomende informatie die in rand van ofwel een inschrijving, ofwel een overschrijving wordt vermeld, zoals bijvoorbeeld in het geval van een beslag op een onroerend goed.

Deze formaliteiten die voorheen door een manuele overschrijving werden uitgevoerd, worden sinds 2001 uitgevoerd via een scanning van de documenten, en sinds 1 april 2014 ook via digitaal ontvangen documenten.

De transacties slaan op het aantal rechtshandelingen die in de akten zijn opgenomen, wetende dat eenzelfde akte dus meerdere transacties kan bevatten, bijvoorbeeld een verkoop en een schenking.