2.2.4 - Openstaande schuldvorderingen: evolutie aantal artikels directe belastingen en invorderingsorders btw

Openstaande schuldvorderingen: evolutie aantal artikels directe belastingen en invorderingsorders btw
Aantal artikels directe belastingen en Btw 2013 2014 2015
Stock op 1 januari van het jaar 1.205.394 1.129.243 990.238
Nieuwe artikels gedurende het jaar 1.131.537 925.522 1.024.801
Afgesloten artikels gedurende het jaar 1.207.688 1.064.527 889.784
Stock op 31 december van het jaar 1.129.243 990.238 1.125.255
Aantal voltijds equivalenten op 1 januari van het jaar 2.017 1.941 1.518
Aantal artikels te behandelen per jaar en per voltijds equivalent 1.159 1.059 1.327

De AAII eist van zijn medewerkers dat zij niet alleen de bestaande wetten en reglementeringen toepassen en de richtlijnen en instructies volgen, maar ook en vooral een uniforme invorderingsstrategie handhaven die geen onderscheid maakt tussen de aard of de oorsprong van de schulden.

Teneinde deze goede werking te kunnen opvolgen voorziet de Beheerscyclus van de AAII in een regelmatig toezicht door de verschillende hiërarchische niveaus van de kritische performantie indicatoren en de resultaten van de kantoren, inspecties en gewestelijke directies.

De hier voorgestelde tabel vat deze Beheerscyclus gedeeltelijk samen. Hij geeft de gegevens weer die zowel het spontaan naleven van de fiscale betalingsverplichtingen omvat (compliance), als het geleverde werk van de kantoren ('stock bij aanvang van het jaar' + 'afgesloten artikels bij aanvang van het jaar').

Hij bevat eveneens een element waarop de AAII geen invloed heeft (nieuwe artikels tijdens het jaar).

De 'stock op 31 december' is enkel een pure statistische indicatie terwijl daarentegen de twee laatste lijnen uitermate belangrijk zijn: zij bewijzen dat de vermindering van het personeelseffectief een onmiddellijke impact heeft op het aantal te behandelen artikels per medewerker.

Dit geeft een idee van de procedures en toepassingen die zouden moeten opgestart worden om de constante verhoging van het aantal artikels te kunnen opvangen.