AA Douane en Accijnzen

2.4.1 - Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/241-inbeslaggenomen-hoeveelheden-drugs
Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
  2013 2014 2015
Cannabis Wiet/marihuana 6.058.302,20 g
220 stuks
8.596.360,0 g 176.111,68 g
Planten      
Zaden      
Hennep      
Hasjiesj 3.224.500,9 g 424.090,0 g 6.556.086,76 g
Cannabinoïde      
Totaal cannabis 9.282.803,10 g 9.020.450,0 g 6.732.198,44 g
Khat 629.689 g 1.569,470,0 g 933.080,0 g
Heroïne 1.128.078,19 g 61.470,0 g 55.772,27 g
Morfine      
Cocaïne 4.765.285,97 g 8.361.550,0 g 15.900.220,10 g
Psychotrope stoffen Amphetamines 37.594,90 g 1.100,0 g 1.982,09 g
Andere   1.130,0 g 1.019,18 g
Stimulantia     80,84 g
XTC 2019 stuks 4.800,0 g
1001 stuks
11.361,56 g
881 stuks
LSD 214 g 2.910,0 g 1.004, 83
Methadon 145 g    
Psilocybine 214 g    
Paddo's (paddenstoelen) 145 g 63.699,0 g 2.657,0 g

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.

2.4.2 - Hoeveelheden drugs gedetecteerd door de drugs en cash honden van de hondenbrigade

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/242-hoeveelheden-drugs-gedetecteerd-door-de-drugs-en-cash-honden-van-de-hondenbrigade
Hoeveelheden drugs gedetecteerd door de drugs en cash honden van de hondenbrigade
Soorten drugs 2013 2014 2015
Cannabis 653.513 g 2.740,13 g 2.4287,8 g
Joint 37 stuks 28 stuks 0
Heroïne 233 g 3316,20 g 190,79 g
Cocaïne 173.118,20 g 1079 g 41.591,28 g
XTC (SPEED) 41,48 g 140 g 16.596,0 g
XTC 2.778,00 stuks 376 stuks 716 stuks
Amfetamine 12.287,50 g 1416,10 g
444 stuks
869,85 g
Metadon 0 stuk 14,0 g 0
Paddo's (paddenstoelen) 104,18 g 0 20 g
Haschich 0 g 252.828,00 g  
Andere soorten drugs 1.616 g 118 g
1244 stuks
4.368,44
Totaal g gedetecteerd 840.913 g 261.651,43 g 87.924,16
Totaal gedetecteerde stuks 2.815 stuks 2092 stucks 716
Hoeveelheid Cash door de cashhond (euros) 324.140 89.000
17.000 Noorse Kroon
33.970

2.4.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/243-controles-uitgevoerd-door-de-eerstelijndiensten
Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte
bij normale procedure
Aantal aangiften 2013 Aantal controles 2013 Aantal
overtredingen 2013
Aantal aangiften 2014 Aantal controles 2014 Aantal
overtredingen 2014
Aantal aangiften 2015 Aantal controles 2015 Aantal
overtredingen 2015
Invoer Aangiften onder een economische douaneregeling 1.332.413     1.901.576     1.952.181    
Andere aangiften Totaal andere aangiften 5.885.389     5.811.143     5.983.189    
Controle op documenten   66.507 349   46.665 496   47.169 428
Fysieke controle   39.353 5.126   38.345 10.552   20.961 2.049
Oorsprongcertificaten 152.600     129.686     129.495    
Controle op documenten   75.608 116   38.566 216   29.637 241
Fysieke controle   1.032     1.056     654  
Uitvoer Met terugbetaling Totaal aangifte met terugbetaling 7     0     0    
Controle op documenten   6           0
Fysieke controle   1           0  
Andere aangiften Totaal andere aangiften 11.886.426     12.398.362     12.748.388    
Controle op documenten   40.537 868   40.441 501      
Fysieke controle   8.836 663   19.242 729   35.356 533 
Oorsprongcertificaten Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten 90.483     92.274       15.963 1064 
Controle op documenten   38.504 82   27.511 160   19.444 322 
Fysieke controle   183              
Doorvoer Totaal aangiften doorvoer 2.376.667     2.414.889          
Fysieke controle doorvoer   42.854 3.918   34.067 3.360   38.722 3.084 

Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:

GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots

Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots

Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens

Mobiele teams: controles op de openbare weg.

Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams

Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA

Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer

Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade

2.4.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2015

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/244-vastgestelde-inbreuken-door-de-opsporingsdiensten-2015
Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2015
Soort goederen Bedrag (euro) Aantal vaststellingen
Alcohol en sterkedrank 563.028,30 33
Minenerale oliën 3.154.635,03 13
Tabak 10.201.767,24 48
Bieren 39.205.533,71 18
Niet-alcoholische bieren 172.961,09 4
Gegiste fruitdrank 177.769,88 10
Ecotaksen 80.748,81 4
 Anderen accijnsdomeinen 8.659,94 8
Totaal accijnsdomeinen 53.565.104,0 138
Namaak tabak en sigaretten 48.956.301,64 11
Andere namaak 3.125,00 1
Handelsfraude met verklaring 26.221.944,50 36
Oorsprong en preferentiële regelingen 4.766.195,25 19
Landbouwbeleid 1.076.198,80 23
Internationale circulatie 0,00 0
Andere douanedomeinen 243.871,38 12
Totaal douanedomeinen 81.267.636,57 102
Totaal accijns- en douanedomeinen 134.832.740,57 240

Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.

Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.

2.4.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/245-aantal-controles-uitgevoerd-door-de-motorbrigades
Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving 2013 2014 2015
Gefurfuroleerde gasolie Gecontroleerde voertuigen 81.425 105.315 72.002
Vastgestelde overtredingen 1.124 1.440 879
Eurovignetten1 Gecontroleerde voertuigen 27.516 1.601 704
Vastgestelde overtredingen 7.086 7 2
Vervoer van minerale oliën Gecontroleerde voertuigen 4.676 4.359 2.599
Vastgestelde overtredingen 23 65 42
Andere overtredingen rond accijnzen Vastgestelde overtredingen 107 165 141
Verkeersbelastingen1 Gecontroleerde voertuigen 39.635 3.141 1.881
Vastgestelde overtredingen 10.865 527 527
Btw proces-verbaal van vaststelling      
Vastegestelde overtredingen in garages 221 305 193
Bezoldigd vervoer Vastgestelde overtredingen 465 470 376
Diverse reglementeringen Vastgestelde overtredingen 12.379 11.210 8.675
Drugs Vastgestelde overtredingen 287 318 274

1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

2.4.6 - Vastegestelde en in beslag genomen hoeveelheden namaak

http://www.2015.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/246-vastegestelde-en-beslag-genomen-hoeveelheden-namaak
Vastegestelde en in beslag genomen hoeveelheden namaak
Soort namaak 2013 2014 2015
Voedselproducten, alcohol en dranken 0 230.140 33.490
Parfums en cosmetica 484.000 191.991 37.254
Kleding en kledingaccessoires 78.814 256.587 59.316
Gsm met accessoires 7.298 78.656 29.833
Elektra- en informaticamateriaal 53.221 44.950 30.152
Cd, dvd, videocassettes 93 16.211 2.438
Uurwerken en sierraden 2.427 20.644 10.862
Speelgoed en games 26.728 144.467 + 4720 kg rainbow loom 5.638
Sigaretten in pakjes van 20 stuks 7.000.000 7.526.190 111.516
Geneesmiddelen 1.511.300 1.116 10.639
Andere goederen 311.621 248.735 67.632
Totaal 9.475.505 8.759.687 +4720 kg rainbow loom 398.770