Employer branding

Infofiche

Projectcategorie: maatschappelijk.

Beschrijving en doel van het project: om de FOD Financiën als moderne organisatie in de markt te zetten en de belangstelling van onder andere jongafgestudeerden te wekken, zijn in 2015 de activiteiten rond employer branding (alle inspanningen die een onderneming levert om zich te onderscheiden van haar concurrenten zodat ze als beste plaats om te werken naar voor komt) opgevoerd.  De FOD Financiën wil zichtbaar zijn op het terrein (door partnerships met hogescholen/universiteiten uit het hele land en aanwezigheid op jobbeurzen) en in de media. Voor elke selectieprocedure die Selor aankondigt voor de FOD Financiën, wordt een klassiek communicatieplan opgesteld (doelgroep, kanaal, kostprijs …). Daarnaast is de jobsite van de FOD Financiën, www.jobfin.be, qua vorm en taal volledig herwerkt om aantrekkelijker te ogen voor het jonge doelpubliek.

Vooruitgang van het project: lopende activiteit met grondige inspanningen, ook buiten de selecties. De FOD Financiën (vertegenwoordigd door de Stafdienst P&O en de ambassadeurs van de verschillende algemene administraties) heeft in 2015 zijn aanwezigheid op het terrein als werkgever versterkt door in nog meer secundaire scholen, hogescholen en universiteiten aanwezig te zijn met infosessies. Er wordt blijvend geïnvesteerd in partnerships met scholen/universiteiten.  

Interne en externe partners:

 • intern:
  • de ambassadeurs van de verschillende AA’s
  • de conversation managers
 • extern:
  • Selor (inclusief VDAB, actiris en Forem)
  • Secundaire scholen, hogescholen en universiteiten over het hele land
  • Algemene pers (Metro, Mark Magazine, GrenzEcho, BRF radio, enz.)
  • Vakpers (Vacature, People Sphere, HR.Square, enz.)
  • Jobsites (Graduaid.be, student.be)
  • Organisatoren van salons en jobbeurzen.

Geïmpacteerde doelgroepen:

 • de laatstejaarsstudenten (bedrijfsstages of statutaire wervingen)
 • de pas afgestudeerde jongeren (startbaanovereenkomsten of statutaire wervingen)
 • de personen die al werk hebben maar die op zoek zijn naar een nieuwe professionele ervaring (statutaire aanwervingen).

2 kerncijfers:

 • meer dan 73.000 bezoekers in 2015 op www.jobfin.be, de jobsite van de FOD Financiën.
 • 68 jobactiviteiten in ruime zin (jobbeurzen, infosessies, werkplekleren, enz.) in 2015.
Interview
Anne Coekelberghs
Anne Coekelberghs
HR-adviseur
Stafdienst Personeel en Organisatie

Kunt u de situatie voor en na het project beschrijven?

Anne Coekelberghs: In 2015 hebben we een proactieve houding aangenomen om ons netwerk uit te breiden. We hebben bijgevolg heel wat activiteiten georganiseerd en aan heel wat andere deelgenomen:

 • 25 jobbeurzen (grote publiek en schoolinstellingen)
 • 5 studentenontmoetingen in onze gebouwen
 • 2 beurzen ‘bedrijfsstage’ 
 • 18 rollenspellen in de scholen om de verschillende beroepen binnen de FOD Financiën toe te lichten
 • 16 ontdekkingen van het beroep van douanier (havens, luchthavens, mobiele brigades ...) 
 • 2 deelnames aan debatten/colloquia.

Naast de acties op het terrein, hebben we ook actief gewerkt aan onze zichtbaarheid in de media:

 • 22 persberichten
 • 73 berichten via de sociale media van de FOD Financiën.

 

Wat zijn de sleutelfactoren van het succes van het project?

Anne Coekelberghs: We hebben onze communicatiekanalen (interne en externe) voor het job- en stageaanbod uitgebreid om zo veel mogelijke potentiële kandidaten te bereiken. Onze selecties zijn dus veel zichtbaarder dan vroeger, zowel naar de secundaire scholen, de hogescholen en universiteiten toe als naar het grote publiek in de ruime zin. Naast deze verbeterde communicatie over de selecties werken we samen met Mark Magazine, een maandelijkse bijlage bij De Standaard en Het Nieuwsblad. Ons partnership van 6 maanden is begonnen in december 2015. Op die manier hebben we al artikels kunnen publiceren over de flexibiliteit op het werk en de ‘absenteïsmecoaches’ die de chefs bijstaan bij afwezigheden van lange duur van een personeelslid.  We hebben gekozen om in eerste instantie samen te werken met Nederlandstalige media omdat we hebben vastgesteld dat de geschikte profielen (bachelors en masters) veel moeilijker te vinden zijn in Vlaanderen.

Wat zijn de bereikte en verwachte resultaten?

Anne Coekelberghs: In 2015 zijn zowat 1.400 personen aangeworven, 51 selecties georganiseerd en zijn er 22.299 kandidaturen voor de FOD Financiën behandeld. We hopen dat al onze acties in de hogescholen en universiteiten en de berichten die in 2015 in de verschillende media zijn verschenen in 2016 hun vruchten zullen afwerpen. In 2016 willen we 600 tot 700 personen met zeer uiteenlopende profielen aanwerven (economisten, juristen, senior e-auditors, bachelors ...). Doel van onze acties is de beste talenten aantrekken voor onze FOD.

Wat is de impact voor de partners en de burgers?

Anne Coekelberghs: De burgers kunnen dankzij onze acties een potentiële werkgever leren kennen waaraan ze anders niet noodzakelijk zouden denken. Die acties openen dus nieuwe loopbaanperspectieven in een aantrekkelijke overheidsdienst met talrijke ontwikkelingsmogelijkheden.

De impact voor de hogescholen/universiteiten is ook aanzienlijk. Zij kunnen zo het stageaanbod bij de FOD Financiën aan hun studenten aanbieden. Zij kunnen hen ook concrete jobaanbiedingen voorstellen. Dat is een niet te verwaarlozen troef en een goed voorbeeld van een win-win situatie, zowel voor deze instellingen als voor onze FOD.

 Wat zijn de voordelen voor de organisatie op lange termijn?

Anne Coekelberghs: Het imago van de FOD Financiën is er de laatste jaren sterk op vooruitgegaan. Een studie die bij 1.434 personen werd uitgevoerd door Profacts, een externe firma die online-enquêtes organiseert, heeft aangetoond dat onze FOD voor 86% van de burgers de bekendste federale overheidsdienst is. Bovendien hebben 51% van de bevraagde personen een positief beeld van onze FOD (hetzij 10% meer dan in 2013). Een andere enquête van Randstad Award bevestigt dat de FOD Financiën qua aantrekkelijkheid terrein wint. Onze FOD stijgt van de 8ste plaats in 2013 (43%) naar de 6deplaats in 2015 (48%) tussen alle andere federale overheidsdiensten.

Dit versterkte imago is voor onze FOD een onbetwistbare meerwaarde. Het zorgt er voor dat nieuwe talenten interesse krijgen voor onze FOD met zijn waaier aan beroepen en dat ze ertoe worden aangezet om aan onze wervingsselecties deel te nemen. We helpen ook mee om de perceptie van een administratie, die uitsluitend is gericht op controles en boetes, te wijzigen door onze FOD voor te stellen als een overheidsdienst die ook hulp en bijstand biedt aan de burger.