Infography FOD Financiën

1.859.848.000 € werkingsbudget | fiscale inkomsten: 103,9 miljard € / niet-fiscale inkomsten: 4,6 miljard € | geaffecteerde ontvangsten: Gemeenschappen: 22,4 miljard € / Gewesten: 19 miljard € / Sociale Zekerheid: 9,8 miljard € | 22.215 medewerkers gemiddelde leeftijd 47,68 jaar | 11.148 medewerkers ‘anders’ | 8.476.621 belastingplichtigen | Staatschuld : -0,5% | Verkoop van roerende goederen : 7.499.207  € | 954.305 aangiften ingevuld door onze ambtenaren / 2,7 miljoen € energiebesparing | 232 sites 2015