1.2.3 - Totaal voorafbetalingen PB + RPB + VenB

Totaal voorafbetalingen PB + RPB + VenB (in duizend euro)
  2013 2014 2015
Aantal belastingplichtigen 303.613 292.008  291.086
Aantal betalingen 526.988 541.321  532.315
Bruto-ontvangsten 9.678.710 10.144.001  10.241.916
Terugbetalingen-Ontheffingen 219.424 172.355  146.444
Netto-ontvangsten 9.459.286 9.971.646  10.095.473