1.2.7 - DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)

DAVO - Teruggegeven bedragen (in euro)
  2013 2014 2015
Achterstallen en lopende onderhoudsgelden 3.339.954 3.899.071 4.097.778
Interesten 423.387 454.135 491.492
Bijzondere kosten 4.511 864 8.702
Werkingskosten DAVO 963.676 1.094.773 1.236.780
Te veel ontvangen bedragen 367.919 443.341 555.587
Voorschotten DAVO 7.556.256 8.538.975 9.373.042
Voorschotten OCMW 1.133.481 1.075.799 969.238
Totaal 13.789.184 15.506.958 16.732.619

Toegekende voorschotten

Volgens de huidige wetgeving betaalt de DAVO enkel voorschotten op onderhoudsgeld ten voordele van kinderen voor zover de aanvrager voldoet aan een bepaalde inkomensgrens. Het bedrag van het voorschot is het bedrag van het vastgesteld onderhoudsgeld met een maximum van 175 euro per maand en per kind.

In 2015 heeft de DAVO 26.216.380,93 euro als voorschotten toegekend. Het gemiddelde maandelijkse voorschot per kind bedraagt 130,16 euro.