1.3.12 - Landmeterplannen

Landmeterplannen
  2013 2014 2015
Aantal gecodeerde landmeterplannen 46.295 68.617 50.404

De plannen die de Administratie Opmetingen & Waarderingen verzamelt, worden gedigitaliseerd en in de database 'Landmeterplannen' gecodeerd. Die database bevat:

  • de afbakeningsplannen ontvangen in uitvoering van het KB dd 18/11/2013, tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de AAPD en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie (PRECAD);
  • de plannen gehecht aan de akten en ontvangen van de administratie Rechtszekerheid;
  • de plannen opgesteld door de vroeger geconventioneerde landmeters-experten;
  • de plannen van particulieren en administraties verzameld bij terreinwerkzaamheden.

Ook de gegevens die de landmeters-experten, samen met hun plannen overmaken, worden in de database opgeslagen. Die gegevens maken het mogelijk om het kadastrale plan juist en snel bij te werken.

Op 31 december 2015 bevinden zich 1.508.758 plannen in de database.