1.3.14 - Aantal inkomende documenten inzake successie

Aantal inkomende documenten inzake successie
  2013 2014 2015
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - belastbaar 71.122 63.382 27.060
Oorspronkelijke aangifte van nalatenschap - onbelastbaar 11.506 14.825 5.063
Totaal van de oorspronkelijke aangiften van nalatenschap 82.628 78.207 32.123
Bijvoeglijke of verbeterende aangiften van nalatenschap 35.885 33.212 13.874
Aangiften van vzw's 13.831 14.629 13.589
Totaal van de aangiften 132.344 126.048 59.586
Afgeleverde attesten erfopvolging 32.211 32.593 34.328
Totaal 164.555 158.641 93.914

Het aantal aangiften van nalatenschap is voor het jaar 2015 verminderd met 46.084 eenheden, hetzij - 58,93 %. De "Vlaamse Belastingdienst" heeft namelijk de dienst van de belasting overgenomen op 01/01/2015. De aangiften van nalatenschap voor een overledene die zijn fiscaal domicilie in Vlaanderen had, kunnen dus niet meer neergelegd worden bij de FOD Financiën.

Nochtans blijft de taks tot vergoeding der successierechten (cf. "Aangiften van vzw´s) een federale bevoegdheid en is de aflevering van de attesten van erfopvolging een burgerlijke federale bevoegdheid.

De berekening van de rechten en de attesten van erfopvolging

De aangiften van nalatenschap voor overledenen die hun fiscaal domicilie hadden in Brussel of Wallonië worden nog in de registratiekantoren behandeld aan de hand van de toepassing eSUCC. Via deze toepassing worden voor elke erfgenaam de successierechten, de boeten en interesten berekend.

Ook de attesten van erfopvolging worden afgeleverd via de toepassing eSUCC. Die attesten worden gratis door de administratie uitgereikt wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Ze maken het mogelijk om bankrekeningen vrij te geven.

Definitie

Een oorspronkelijke aangifte van nalatenschap is de eerste aangifte die door de erfgenamen wordt ingediend. Zij is belastbaar wanneer zij aanleiding geeft tot de inning van successierechten en niet-belastbaar wanneer het netto actief minder of gelijk is aan het abattement dat bepaalde categorieën van erfgenamen kunnen genieten.