1.3.16 - Aantal huurcontracten ingegeven in de database

Aantal ingegeven huurcontracten in de database
  2013 2014 2015
Aantal ingegeven huurcontracten 225.827 194.804 257.692

Alle huurcontracten van onroerende goederen (waaronder gebouwen) gelegen in België zijn verplicht te registreren.