1.3.4 - Aantal kadastrale inkomens per type percelen

Aantal kadastrale inkomens per type percelen
Type perceel 2013 2014 2015
Gewoon gebouwd 5.507.773 5.597.275 5.692.160
Nijverheid gebouwd 145.146 147.072 148.395
Materieel en outillage gebouwd 62.766 62.842 63.359
Gewoon ongebouwd 4.324.210 4.313.161 4.351.823
Nijverheid ongebouwd 18.744 18.737 18.780
Materieel en outillage ongebouwd 493 548 566

Gewoon gebouwd: gewoon gebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid gebouwd
en materieel en outillage gebouwd (bv.: percelen met woonhuis, buildings,
boerderijen).

Nijverheid gebouwd: nijverheidsgebouw (of eventueel ambacht of handel met
outillage) (bv.: cementfabriek, steenbakkerij, speelgoedfabriek,
kledingfabriek, meubelfabriek, hoogoven).

Materieel en outillage gebouwd: op een gebouwd perceel geplaatst materieel
en outillage (bv.: pyloon, silo, gazometer).

Gewoon ongebouwd: gewoon ongebouwd onroerend goed, ander dan nijverheid
ongebouwd en materieel en outillage ongebouwd (bv.: gronden, terreinen,
weilanden, begraafplaatsen, boomgaarden, wallen, sportterreinen, parken).

Nijverheid ongebouwd: ongebouwde nijverheidsgrond (of eventueel handel met
outillage) (bv.: industriële terreinen, groeve, mijnen, spoorweg).

Materieel en outillage ongebouwd: op een ongebouwd perceel geplaatst
materieel en outillage (bv.: decanteringsbekken, reservoir of bekken in open
lucht).