1.3.5 - Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal inkomen

Aantal verzonden notificatiebulletins van kadastraal
inkomen
Notificatiebulletin 2013 2014 2015
Automatisch aangemaakt 185.049 180.106 180.800
Manueel aangemaakt 2.697 2.230 1.993
Totaal 187.746 182.336 182.793

De tabel geeft de evolutie van het aantal verstuurde bulletins weer en maakt
daarbij onderscheid tussen de bulletins die automatisch worden opgemaakt en de
bulletins die door een fout of een bezwaarschrift manueel worden opgemaakt.

Definitie

Een notificatiebulletin is een brief die naar een eigenaar wordt verstuurd
om hem zijn kadastraal inkomen mee te delen.