2.4.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2015

Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2015
Soort goederen Bedrag (euro) Aantal vaststellingen
Alcohol en sterkedrank 563.028,30 33
Minenerale oliën 3.154.635,03 13
Tabak 10.201.767,24 48
Bieren 39.205.533,71 18
Niet-alcoholische bieren 172.961,09 4
Gegiste fruitdrank 177.769,88 10
Ecotaksen 80.748,81 4
 Anderen accijnsdomeinen 8.659,94 8
Totaal accijnsdomeinen 53.565.104,0 138
Namaak tabak en sigaretten 48.956.301,64 11
Andere namaak 3.125,00 1
Handelsfraude met verklaring 26.221.944,50 36
Oorsprong en preferentiële regelingen 4.766.195,25 19
Landbouwbeleid 1.076.198,80 23
Internationale circulatie 0,00 0
Andere douanedomeinen 243.871,38 12
Totaal douanedomeinen 81.267.636,57 102
Totaal accijns- en douanedomeinen 134.832.740,57 240

Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.

Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.