Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

De douane investeert in beveiliging
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
In 2015 heeft de Douane een speciaal budget toegewezen gekregen voor veiligheid. Dankzij dit budget heeft zij meerdere nieuwe scanners kunnen aanschaffen en kunnen investeren in de upgrade van bestaande installaties. 2015 onderscheid zich ook van andere jaren door het grote bedrag aan ontdoken rechten en de grote hoeveelheid in beslag genomen drugs, namaak en wapens.

Nieuwe scanners

Met een speciaal veiligheidsbudget dat haar in 2015 ter beschikking werd gesteld (interview lezen), lanceerde de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) verschillende overheidsopdrachten die in 2016 zullen worden uitgevoerd:

  • de verouderde vaste scanners in Antwerpen en Zeebrugge zullen een grondige upgrade ondergaan
  • de luchthavens van Zaventem, Gosselies en Bierset zullen elk een extra bagagescanner krijgen
  • een nieuwe mobiele scanner, type backscatter, zal opereren vanuit de luchthaven van Zaventem. Dit specifieke systeem, waarbij de straling wordt weerkaatst door het gescande voorwerp, laat toe om op korte tijd een groot aantal voorwerpen te scannen (bv. containers en laadruimtes van vliegtuigen).

Daarnaast zal op de nieuwe containerterminal ‘MPET’ in Antwerpen-Linkeroever nieuwe meetapparatuur op ioniserende straling worden geïnstalleerd in het kader van het Megaports Initiative (MPI). Dit is een Amerikaans initiatief waarbij wereldhavens worden voorzien van meetapparatuur voor inspecties op smokkel van radioactief of nucleair materiaal. In het verleden installeerde de AAD&A al dergelijke meetpoorten in Antwerpen, Zeebrugge, Meerhout en Willebroek. Op 31 december 2015, telden alle Belgische havens er samen 54.

Een succesvol jaar voor de opsporingsdiensten van de Douane

De Administratie Onderzoek & Opsporing (O&O) stelde in 2015 een recordbedrag van 134,8 miljoen euro aan ontdoken rechten vast (douane- en accijnsrechten, btw, etc.).

Daarenboven werden er in 2015 grote hoeveelheden drugs, sigaretten, namaak en wapens in beslag genomen. Deze domeinen zijn gekende financieringsbronnen voor criminele en terroristische organisaties.

Te land

Tijdens een gerichte actie nam Team O&O Bergen in nauwe samenwerking met de collega’s van de Administratie Toezicht Controle & Vaststellingen (TCV) (scanteam, hondenteam, mobiel team) 6,2 ton cannabishars in beslag. De cannabishars bevond zich in een lichte vrachtauto afkomstig uit Frankrijk.

Ter zee

Door een goed gebruik van inlichtingen en manifestscreening kon Team O&O Antwerpen in totaal 15,7 ton cocaïne tegenhouden in de Haven van Antwerpen aan de EU-buitengrens.

In samenwerking met de Franse collega’s onderschepten de Belgische douanediensten in juni, juli en augustus 2015 in totaal 1,6 ton cocaïne (respectievelijk 486 kg, 535 kg en 536 kg cocaïne) in de haven van Antwerpen. De drugs zaten in containers afkomstig uit Zuid-Amerika. De straatwaarde van de drugs werd geraamd op 62 miljoen euro.

In de lucht

Team O&O Zaventem onderschepte twee – voor luchtvracht – grote partijen cocaïne van telkens meer dan 50 kg op de luchthaven Zaventem. De drugs zaten onder andere verstopt in de dubbele wand van een bagagecontainer die aangekomen was met een lijnvlucht vanuit de Dominicaanse Republiek.

Team O&O Bierset toonde haar expertise in de nieuwe psychotrope stoffen. Dat zijn, synthetische drugs die een zeer hoge werking hebben in lage dosissen en profiteren van de anonieme handel via internet en verzending in (post)pakketten.

Naast drugs namen de Teams O&O Zaventem en Bierset in 2015 om en bij de 290.000 stuks namaakartikelen in beslag. Op Zaventem kon het team onder andere 134 kg namaakgeneesmiddelen tegenhouden. Kleding, juwelen, parfums, cosmetica en audio-en videoapparatuur blijven ook in 2015 de populairste illegaal ingevoerde namaakproducten.

Op de luchthaven van Oostende voerde Team O&O Brugge in samenwerking met het backscatterteam van TCV Antwerpen intensieve controles uit op vrachtvliegtuigen met bestemming Libië. Ze zochten daarbij naar wapens en springstoffen. Een verdachte zending werd tegengehouden. Het bleek ontmijningsmateriaal te zijn.

Strijd tegen de fiscale fraude

De onderzoeken in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude leverden in 2015 recordresultaten op. De Teams O&O stelden samen zo’n 134,8 miljoen euro aan ontdoken rechten vast (douane- en accijnsrechten, btw, etc.). De sancties (boetes) zijn hier niet meegerekend. Deze kunnen oplopen tot 5 à 10 maal het bedrag van de ontdoken rechten.

Een aantal grote vaststellingen inzake accijnzen (bier, sigaretten en tabak) en douane (commerciële fraude, waaronder ‘verkeerde benaming van goederen’ en misbruik van de‘regeling 42’) zorgen voor een uitzonderlijk hoog jaarcijfer (t.o.v. 67.941.304 euro in 2014 en 79.383.691 euro in 2013).

Met 265,7 miljoen onderschepte smokkelsigaretten, 3,7 ton rooktabak en 4,7 ton waterpijptabak, blijven smokkelsigaretten uit China, al dan niet namaak, een zorgwekkend fenomeen. Ook binnenlands werden bij een recordvangst door Team O&O Bergen 70 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen.

Daarnaast was alcoholfraude, waaronder misbruik van de accijnsschorsingsregeling, door in België gevestigde bedrijven gericht op de Britse markt goed voor 40 miljoen euro aan ontdoken rechten.

Anti-dumpingrechten op laagwaardige goederen die de concurrentie van EU-bedrijven bedreigen, met name in de sector van fotovoltaïsche zonnepannelen, vormden een belangrijk aandeel in de fraude met eigen middelen van de EU.