Agentschap van de Schuld

Het Jaarverslag van de Schuld schetst in detail de evolutie van de Belgische federale schuld. 

Na een overzicht van de kerncijfers van de schuld, wordt in een eerste deel van het verslag aandacht besteed aan de economische evolutie en de openbare financiën van ons land. Het tweede deel handelt over het financieringsbeleid van de Schatkist in 2015.

Daarbij komen de verschillende financieringsinstrumenten aan bod, zoals de lineaire obligaties (OLO’s), de schatkistcertificaten, de Euro Medium Term Notes en de Schuldscheine. In dit deel vindt u ook een analyse van de risico’s die beheerd worden door het Agentschap van de Schuld.

Tot slot gaat het derde deel over de strategische doelstellingen die typerend waren voor 2015.