Fiscale Bemiddelingsdienst

De Fiscale Bemiddelingsdienst beoogt, enerzijds, op constructieve wijze bij te dragen tot het verminderen van het aantal gerechtelijke geschillen en, anderzijds, de inning van de fiscale schulden mogelijk te maken of te versnellen. Daarenboven streeft de Fiscale Bemiddelingsdienst naar een correcte dienstverlening en informatieverstrekking aan de burger.

In 2015 heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst 3.742 nieuwe aanvragen ontvangen. In bijna 75 % van de gevallen komt de dienst tot een bemiddelde oplossing. De Fiscale Bemiddelingsdienst staat in zijn jaarverslag 2015 stil bij de behaalde resultaten, de impact van de fiscale bemiddeling en werpt ook een blik op de toekomst.