Beheer van de scanners

Infofiche

Projectcategorie: controle en veiligheid.

Beschrijving en doel van het project: dankzij een budget dat speciaal aan de douane is toegekend om de veiligheid op strategische plaatsen te versterken, heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) besloten te investeren in de upgrade van haar verouderde scanners en de aankoop van nieuwe scanners. Doel: een grotere doeltreffendheid van de controles zonder de goederenstroom te belemmeren.

Vooruitgang van het project: 50 %.De AAD&A heeft in 2015 de verschillende overheidsopdrachten gelanceerd, die worden uitgevoerd in 2016.

Interne en externe partners:

  • interne partners: in het bijzonder de Stafdienst Logistiek, de Stafdienst Budget en Beheerscontrole en ICT.
  • externe partners: OLAF (Europees Bureau voor Fraudebestrijding), andere rechtshandhavingsinstanties (federale politie…) en de economische operatoren.

Betrokken doelgroepen: de economische operatoren en de burgers.

1 kerncijfer: ongeveer 13 miljoen euro budget voor de douaneveiligheid.

Interview
Ann Elias
Ann Elias
projectverantwoordelijke ‘Beheer Scanners en Megaports’
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen - Administratie Toezicht, Controle en Vaststellingen (TCV)

Kunt u de situatie voor en na het project beschrijven?

Ann Elias: De bestaande vaste scanapparatuur is sterk verouderd en niet meer performant. Bovendien ontbreekt het de douane op bepaalde strategische plaatsen aan voldoende geschikte scanapparatuur.

In 2015 werden in het kader van het project ‘Scanners en Megaports’ verschillende overheidsopdrachten gelanceerd die zich in 2016 in uitvoeringsfase bevinden.

De eerste fase van het project heeft een grondige upgrade van de vaste scanners van de havens van Antwerpen en Zeebrugge als voorwerp, met de bedoeling om de komende 10 jaar over performante scanapparatuur te beschikken.

In een tweede fase van het project wordt bijkomende scanapparatuur aangekocht : de luchthavens van Zaventem, Gosselies en Bierset worden uitgerust met een nieuwe  bagagescanner.  Op de luchthaven van Zaventem komt eveneens een backscatter, een mobiel toestel waarmee een groot aantal voorwerpen in een korte tijd kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een tool om bagageruimten van vliegtuigen te scannen.

Ten slotte wordt ook geïnvesteerd in het Megaports Project,  een Amerikaans initiatief ter bestrijding van het terrorisme en de gevaren van ioniserende straling voor de bevolking via de installatie van meetapparatuur in wereldhavens.

In 2016 zal de huidige controlecapaciteit (al aanwezig in Antwerpen, Zeebrugge, Meerhout en Willebroek) worden uitgebreid naar andere terminals en wordt eveneens het IT-materiaal (servers, workstations, software) vernieuwd.

Welke zijn de belangrijkste factoren die het project doen slagen?

Ann Elias: Het ter beschikking gesteld budget van ongeveer 13 miljoen euro is ongetwijfeld één van de belangrijkste factoren. Verder is een goede samenwerking met de stafdiensten, in het bijzonder Logistiek, Budget en Beheerscontrole en ICT voor de voorbereiding en uitvoering van een dergelijk project, cruciaal. Ook de samenwerking met de economische operatoren en de externe instanties, zoals het OLAF (Europees Bureau voor Fraudebestrijding) en de federale politie, is essentieel voor het slagen van het project. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Ann Elias: Het project heeft een dubbele doelstelling:

  1. Het moet de douane in staat stellen om haar fiscale en niet fiscale taken optimaal te vervullen. Dat wil zeggen dat goederen gecontroleerd moeten worden om rechten en verschuldigde belastingen te kunnen innen en de veiligheid te waarborgen.
  2. Het moet doeltreffende controles uitvoeren waarbij een vlot goederenverkeer wordt gewaarborgd en de operationele kosten worden verlaagd ten voordele van de economische actoren.

Wat is naast de invloed op de partners, de invloed op de burgers?

Ann Elias: De veiligheid van de burgers wordt rechtstreeks door de kwaliteit van de douanecontroles beïnvloed.  Het volstaat om de resultaten van de controles op nagemaakte goederen en drugs te bekijken. Vervolgens dragen de geïnde rechten en belastingen bij tot de goede werking van de Belgische economie (lees artikel en raadpleeg de rubriek Cijfers).

Wat zijn de voordelen voor de organisatie op lange termijn?

Ann Elias: De douane zal over meer doeltreffende controlemiddelen beschikken waardoor ze haar taken efficiënt zal kunnen uitvoeren en waardoor België dankzij een betere en vlotte goederenstroom concurrerend kan blijven in vergelijking met andere Europese landen.