Organigram

FOD Financiën Organigram Toestand op 01.01.2016. Voorzitter: Diensten van de Voorzitter, Autonome diensten. Stafdiensten: Begroting en Beheerscontrole, Beleidingsexpertise en -ondersteuning, ICT, Logistiek, Personeel & Organisatie. Algemene administraties: Bijzondere Belastinginspectie, Douane en Accijnzen, Fiscaliteit, Inning en Invordering, Patrimoniumdocumentatie, Thesaurie.