ra15-keyfigures-agpr-nl

Teruggaven aan burgers en ondernemingen inzake directe belastingen en btw in 2015: 12,77 miljard € directe belastingen / 14,04 miljard € btw| Invordering (evolutie van het aantal openstaande schuldvorderingen inzake directe belastingen en btw; toestand op 1 januari van het jaar): 1.205.394 in 2013 / 1.129.243 en 2014 / 990.238 in 2015 | Davo (totaalbedrag van de toegekende voorschotten op onderhoudsgeld in 2015 en het aantal betrokken kinderen): 26,2 miljoen € / 17.000 kinderen