Douane

Wetten

Wet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen

(BS 29 december 2015)

 

Koninklijke besluiten

Koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen. Duitse vertaling

(BS 18 september 2015)

 

Ministeriële besluiten

Ministerieel besluit van 20 maart 2015 wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie van de Douane en Accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie

(BS 30 maart 2015)

 

Ministerieel besluit van 4 april 2014 tot vaststelling van de modaliteiten voor de afgifte van vergunningen om importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen te machtigen zelf de vignetten in te vullen of signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen. Duitse vertaling.

(BS 18 september 2015)

 

Besluiten

Besluit van 27 januari 2015 van de voorzitter van het Directiecomité tot vaststelling van de ambtsgebieden van de hulpkantoren van de Administratie Enig Kantoor - Geïntegreerde Verwerking van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, en tot wijziging van het besluit van de voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

(BS 30 januari 2015)

 

Besluit van 25 februari 2015 van de administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Toezicht, Controle en Vaststelling

(BS 3 maart 2015)

 

Besluit van 19 maart 2015 van de administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de Administratie Geschillen

(BS 1 april 2015)

 

Besluit van 19 maart 2015 van de administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Enig Kantoor. Geïntegreerde Verwerking

(BS 30 maart 2015)

 

Besluit van 19 maart 2015 van de administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Onderzoek en Opsporing

(BS 30 maart 2015)

 

Besluit van 28 oktober 2015 van de administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de delegatie inzake administratieve beroepen

(BS 5 november 2015)